Blekinge ROT AB

Vi är ett etablerat byggföretag med säte i Ronneby. Företaget som ingår I GRE AB, bildades 1983 och är idag ett medelstort byggföretag med ca 50 personer anställda. Vår inriktning är mot bostäder, kontor och industri, där såväl nyproduktion som ombyggnader förekommer. Inom en verksamhetsradie på ca 15mil från Ronneby, finns våra idag återkommande beställare, inom kommun, landsting, allmännyttiga företag, försvaret, och privata beställare. Vår ekonomiska status, har sedan flera år tillbaka, årligen fastställts till AAA av D&B .

Konkurrenskraft

Vår ide är - Att på samma marknad som riksföretagen, konkurrera med det medelstora företagets fördelar:

  • Genom lättare administration och overheadorganisation - korta beslutsvägar når vi framgång.
  • Vårt kvalitetssystem och miljösystem i företaget, utgår från ISO 9001 resp. ISO 14001.
  • Ett fortlöpande kvalitetsarbete ,inom företaget där miljöfrågor integreras som en naturlig del, säkerställer, såväl samhällets som beställarens önskemål .

Vår organisation

Klicka här för vår organisationsstruktur.

Telefon & adresslista

Klicka här så hittar du den du söker hos oss.