Om företaget

Blekinge ROT AB

Vi är ett etablerat byggföretag med säte i Ronneby. Företaget som ingår I GRE AB, bildades 1983 och är idag ett medelstort byggföretag med ca. 50 personer anställda. Vår inriktning är mot bostäder, kontor och industri, där såväl nyproduktion som ombyggnader förekommer. Inom en verksamhetsradie på ca. 15 mil från Ronneby, finns våra idag återkommande beställare, inom kommun, landsting, allmännyttiga företag, försvaret och privata beställare. Vår ekonomiska status, har sedan flera år tillbaka, årligen fastställts till AAA av D&B .

Konkurrenskraft

Vår ide – Att på samma marknad som riksföretagen, konkurrera med det medelstora företagets fördelar:

 
  • Genom lättare administration och overheadorganisation – korta beslutsvägar når vi framgång.
  • Vårt kvalitets- och miljösystem i företaget är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.
  • Ett fortlöpande kvalitetsarbete, inom företaget där miljöfrågor integreras som en naturlig del, säkerställer såväl samhällets som beställarens önskemål.

Vår organisation

Telefon & adresslista

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå